HAKKIMIZDA

Tarih insanların söz söyleme hakkını, düşüncelerini özgürce ifade edebilme yetisini elinden alan  otoritelerin sayısız örnekleriyle doludur. Düşünce, kimi zaman bir silahtan çok daha büyük etki alanına ve güce sahiptir. Otoriteler için bu durum, kendi meşruiyetlerini sağlamlaştırma adına insanın en temel haklarından olan düşünme, yorumlama ve fikir beyan etme hakkını kısıtlamak gerekliliğini doğurmuştur. Oysa ki çağdaş insan çevresinde olan biten gelişmelere kayıtsız kalamaz. Daima yorumlar, daima eleştirir, daima bir fikir sahibi olur. Bu uygar bir bireyin temel özgürlüğü ve temel ödevidir.

Çağımızın iletişim olanakları ve son yirmi yıldaki bilişim alanındaki gelişmeler, artık düşüncenin kısıtlanamayacağı ve yayımının engellenemeyeceği gerçeğini gözler önüne sermiştir. Bu gerçek önümüzdeki yüzyılda bütün dünyanın kabul edeceği bir olgudur. İnsanoğlu internet imkanıyla beraber kendi ürünü olan düşüncenin sanal bir bilgi havuzu ile paylaşılması ve bu vesileyle sınırların ortadan kalktığı, bir kişinin yada tüzel bir varlığın değil, bütün insanlığın ortak ürünü olan bir fikir dünyasının oluşmasına neden olmuştur. Bu durum bilgisayarın ve internetin kişisel kullanıma sunulduğu ilk günden bugüne evrilerek süregelmiştir.

Ülkemizde bilinçsiz internet kullanımı, internet üzerindeki bilgi havuzundan gerçek ve gerekli bilgiye ulaşmamızı sağlayacak kaynakların yoksunluğu kaygı vericidir. Bu durum karşısında düşüncenin, bilginin ve eleştirinin teşvik edilmesi yerine kösteklenmesi, sansürlenmesi ve cezalandırılması da ülkemiz adına utanç  verici bir durumdur. Tüm bu tespitler ışığında fikri hür vicdanı hür insanların bir araya geldiği, çevresine karşı duyarlılık gösterip düşüncesini açıkça ifade edebildiği, içinde çağdaş bir toplumun ihtiyacı olan sosyal, siyasi ve kültürel haberlerin, tespitlerin, yorumların bulunduğu bir mecra olarak “www.fikiragaci.netbu ihtiyaçlar doğrultusunda doğal olarak doğmuştur.