emrekongar_seri1

ABD’nin Siyasal İslam’la Dansı

1761 • 22 Temmuz 2012

“ABD’nin Siyasal İslam’la Dansı” Emre Kongar’ın yeni kitabı. Kamuoyunda takdir ve beğeniyle karşılanan, ünlü ve aktif bir yazar Emre Kongar. En son kitabı olan “ABD’nin Siyasal İslam’la Dansı”  bir ayda 10000 nüsha basılmış, kitabın politik bir inceleme olduğunu gözden kaçırmazsak güzel bir rakam olduğunu görebiliriz, ki eminim bu başarı ilerleyen aylarda da sürecektir.

Yazar bu yeni kitabında, dünyanın –öyle olup olmadığı hararetle tartışılır hale gelmiş- tek “süper gücü” ABD’nin Orta Doğu politikasını mercek altına alıyor ve bu politikayı oluştururken İslami örgütlerle içine girdiği yakınlaşmayı masaya yatırıyor. Süreci incelemeye -bana kalırsa doğal olarak- Soğuk Savaş yıllarından başlamış çünkü mevcut politikanın doğuşu ve gelişimi o dönemde yaşananların sonucu olarak ortaya çıkıyor. ABD’nin o dönemde komünizme karşı örgütlemeye çalıştığı İslami örgütlerin komünizm yıkıldıktan sonra silahlarını ABD’nin kendisine çevirdiğini anımsatan yazar, “Arap Baharı” gibi olaylarla karışan Orta Doğu’da, aynı denemenin farklı aktörlerle tekrarlanması sonucunda neler olabileceğinin projeksiyonunu yapmaya çalışmış, tabii olaya sadece ABD açısından bakmıyor, böyle bir durumda bölge ülkelerinin ve Türkiye’nin de nasıl etkileneceğini öngörmeye çalışmış. El-kaide, Müslüman Kardeşler, Arap baharı, BOP*(geliştirilen haliyle GOP*), Rusya, Suriye, Mısır ve tabii Türkiye metinde adı sık geçen öğeler.

Kitapta ayrıca, gündemde olan Suriye olayına da ayrı bir bölüm açılmış. Suriye’ye herhangi bir müdahale durumunda ortaya çıkması muhtemel kaosun, diğer bölge ülkelerine de sıçrayarak bölgesel bir kriz haline dönüşmesi, yazarın endişelerinin başında geliyor. ABD askerinin çekilmesi sonrası Irak konjonktürüne dikkat çeken yazar, bunların üstüne bir de Suriye müdahalesi eklenirse, bölgenin en büyük sorunu olan mezhep çatışmalarının önüne geçilemez biçimde artabileceğine vurgu yapıyor.

Aynı zamanda olası bir müdahalenin GOP’un bir parçası olabileceğini söyleyen yazar, Türkiye’nin bu krizi nasıl fırsata çevirebileceği hakkında birkaç öneri sıralamış.

Kitabın son kısmı ise Türkiye’nin bölge ülkeleri için model olup olamayacağını irdeliyor. Yazarın üzerinde hassasiyetle durduğu nokta, model olmak uğruna Atatürk reformlarının ve onlarca yılın birikimi olan cumhuriyet kazanımlarının yıpratılmaması. Zaten Türkiye’nin en büyük şansının bu reformlar olduğunu vurgulayan Kongar, model olunacaksa bu kazanımların öne çıkarılması gerektiğini savunuyor.

Kitap konusu üzerine çok güzel bir analiz yaptıktan sonra, incelediği sorunlar için çözüm önerileri de getiriyor. Bu yönüyle, yetkililerin de yararlanabilmesi için önemli bir kaynak, ülkemizde bu tip güncel kaynaklara ender rastlanıyor, Kongar’ın bu alandaki boşluğu doldurma çabası takdire şayan. Kitabın bunun dışında iki özelliği daha var, biri çok geniş bir alıntı havuzu oluşturması. Çeşitli meslektaşlarından, bahsi geçen ülkelerdeki yöneticilerin çeşitli açıklamalarından, röportajlarından hatta bölge konjonktürü hakkında söz söylemiş çeşitli modern çağ filozoflarından (Samir Amin, Slovaj Zizek) alıntılar yapmış. Kitabı yazarken yararlandığı bu kaynakları okuyucuyla paylaşan yazar, sadece kendi çıkarımıyla yetinmenin zorunlu olmadığını, bu alıntılardan yola çıkarak okuyucunun kendisinin de çıkarımlarda bulunabileceğini belirtmiş, hatta bunu istemiş.

Kitabın ikinci özelliği ise anlatımındaki yalınlık. Emre Kongar, profesör olmasına ve bir çok kişiden alıntı yapmasına rağmen kitabı konuyla ilgilenen herkesin zorlanmadan, sıkılmadan okuyabileceği yalınlıkta yazmış. Ayrıca bu tip kitaplarda az rastlanır biçimde, sürükleyiciliğinin de olduğunu düşünüyorum. Yazarken yalınlık konusunu özellikle göz önünde bulundurduğuna Kongar’ın kendisi de değinmiş. Kongar’ın diğer kitaplarında da rastladığımız bu özellik, karmaşık konuları okumayı/anlamayı kolaylaştırıyor ve zevkli hale getiriyor.

Sonuç olarak, “ABD’nin Siyasal İslam’la Dansı”, yaşadığı coğrafyadaki değişimlerle ilgilenen, oluşan/oluşabilecek konjonktürü merak eden herkesin alıp rahatlıkla okuyabileceği ve çok faydalanacağı bir kitap. Üstünde yaşadığı coğrafyada neler olup bittiğini merak eden herkese tavsiye ediyoruz.

BOP: Büyük Ortadoğu Projesi

GOP: Genişletilmiş Ortadoğu Projesi

Kategori: GÜNCELKÜLTÜR & SANATSİYASET
Etiketler:

İlgili Gönderiler